​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing
 • ERK

Afname en toetsevaluatie

30-4-2015

De afname

De duur van de toets luistervaardigheid is vanzelfsprekend afhankelijk van het aantal opgaven. Een redelijke omvang zal minstens 50 minuten in beslag nemen. Voor een soepel verloop van de afname, let op het volgende:

 • Check de audio- en/of videoapparaten van tevoren in het lokaal waar de toetsafname plaatsvindt.
 • Voorkom rumoer en inloop tijdens de afname.
 • Raad leerlingen aan om aantekeningen te maken tijdens het luisteren. Met name bij langere fragmenten is dit zeer handig.

Toetsevaluatie

Het zal zeer waarschijnlijk niet mogelijk zijn om de gehele schoolexamentoets te pre-testen. Indien de vaksectie Chinees van plan is de toets te hergebruiken, is het sterk aan te raden om de toets na de eerste afname te evalueren en de opdrachten die minder goed hebben gefunctioneerd te herzien. Oorzaken voor het minder functioneren van een opgave voor luistervaardigheid kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • de opdracht was te makkelijk (iedereen had het goed);
 • de opdracht was te moeilijk (iedereen had het fout);
 • de vraag was onduidelijk geformuleerd;
 • er was sprake van meerduidige afleiders bij meerkeuzeantwoorden;
 • er bleken meerdere juiste antwoorden mogelijk te zijn;
 • de kwaliteit van de audio was onvoldoende. ​