​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Luistervaardigheid
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing
 • ERK

Domein B Luistervaardigheid

20-11-2014

 

Luistervaardigheid wordt in het eindexamenprogramma opgenomen in Domein B.

Domein B: Luistervaardigheid

2.    De kandidaat kan:

 • aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
 • de hoofdgedachte van een tekst aangeven;
 • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
 • conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de spreker(s);
 • anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek;
 • aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken.


Deze formulering kan hulp bieden bij de constructie van de toetsvragen. Hierover meer bij de sectie 'Audio- en videofragmenten, vraagstelling'. De formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de luisterteksten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in. 

Luistervaardigheid wordt bij alle moderne vreemde talen, en dus ook bij Chinees, in het schoolexamen getoetst.

De ontwikkeling van een luistervaardigheidstoets zou nooit het werk van een enkeling moeten zijn, omdat één persoon, zeker bij de ontwikkeling van een toets voor de receptieve vaardigheden, altijd iets over het hoofd ziet. Het bespreken van opgaven met collega's leidt vaak tot aanscherpingen en verbeteringen. Toetsvragen door een andere collega laten beantwoorden, kan het opsporen van constructiefouten in de vraag makkelijker maken.

Meer weten? Lees ook hoofdstuk 8 in 'Toetsen en beoordelen  met het ERK'  of bekijk de opgaven voor Engels, Duits, Frans en Spaans op www.erk.nl.