Toetsmatrijzen

16-7-2015

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 'can do'-statements en de domeinen van het ERK, raden we u aan om een zogenaamde toetsmatrijs te gebruiken die gebaseerd is op het ERK. Een ERK-toetsmatrijs is een tabel waarmee de opgaven van een toets evenwichtig kunnen worden verdeeld over de 'can do'-statements van het betreffende niveau en over de ERK-domeinen.

Hierdoor kunt u niet alleen systematisch te werk gaan, maar ook:

  • de inhoud van een toets afstemmen op het ERK;
  • alle 'can do'-statements en domeinen aan de orde laten komen in de toets;
  • voorkomen dat er teveel opgaven gericht zijn op een bepaalde 'can do'-statement of één domein;
  • gelijkwaardige paralleltoetsen ontwikkelen (bijvoorbeeld voor een herkansing);
  • de inhoud van een toets verantwoorden naar derden, zoals de schoolleiding of de inspectie.

U kunt de toetsmatrijzen leesvaardigheid A1, A2 en B1 rechts op deze pagina downloaden.