​​
Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Chinees
Vakinhoud
  • Lezen
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
  • ERK
  • Vaardigheidstoetsing

Op welk ERK-niveau te toetsen?

13-3-2015

​​​​​​​​​​​Voor het vaststellen van het streefniveau leesvaardigheid Chinees gebruiken we de resultaten van de eindmeting van de examenpilot 2010-13 (Fasoglio & Beeker, 2013). De toets die voor deze meting is gebruikt, bestond uit 17 opgaven (tekst + vragen) met in totaal 42 vragen. Het niveau nodig om de opgaven goed te maken werd door een internationaal panel ingeschat op ong. 30% B1 en 70% A2 (Beeker et a., 2013).

Uit de resultaten kunnen we de volgende niveauindicaties stellen voor de constructie van de toets leesvaardigheid Chinees:

variant langoverwegend A2-opgaven met een aantal B1-opgaven (als indicatie: 30%)
variant elementairoverwegend A2-opgaven met enkele A1-opgaven

 

Wat houden de ERK-niveaus in?

In het volgende schema staan de algemene beschrijvingen van de relevante ERK-niveaus leesvaardigheid voor Chinees. Klik op de links voor meer informatie over de kenmerken van de teksten, de leesstrategieën die voor dit niveau van toepassing zijn en voor de betreffende 'can do'-statements aangevuld met concrete illustraties.

A1

Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi.

kenmerken en strategieën 
'can do'-descriptoren voorbeeldopgaven

A2

Ik kan zeer korte, eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.

ken​merken en strategieën
'can-do'-descriptoren voorbeeldopgaven

B1

Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse, of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.

kenmerken en strategieën
'can do'-descriptoren voorbeeldopga​ven