Antwoordblad, scores en becijfering

24-4-2015

Bij de toets leesvaardigheid moet ook het antwoordblad worden gemaakt, waarin de juiste antwoorden en het maximale aantal punten per vraag worden aangegeven. Bij een open vraag moet uit het antwoordblad duidelijk blijken wat als goed antwoord wordt berekend, en wat eventueel met de helft van het maximale aantal punten wordt beloond.

De scores moeten vervolgens worden omgezet in een cijfer. Daarvoor kan een tabel worden gemaakt met behulp van het programma van Cito (lees de instructies op de pagina en download het bestand 'Omzettingsprogramma').