​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Leesvaardigheid
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing
 • ERK

Domein A Leesvaardigheid

20-3-2015

​​Leesvaardigheid wordt in het eindexamenprogramma opgenomen in domein A.

Domein A: Leesvaardigheid

 1. De kandidaat kan:
  • aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte;
  • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
  • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
  • relaties tussen delen van een tekst aangeven;
  • conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur.


De formulering van het domein kan hulp bieden bij de constructie van de toetsvragen. Hierover meer in de sectie Teksten en vraagstelling. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de teksten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in.

Het vak Chinees kent geen centraal examen. Leesvaardigheid wordt bij Chinees in het schoolexamen getoetst. Leerlingen moeten daarmee laten zien welk niveau leesvaardigheid Chinees ze bereikt hebben. De ontwikkeling van de toets is een taak van de vaksectie Chinees van de school, al dan niet in samenwerkingsverband met docenten van andere scholen. Hier leest u hoe u dat kunt aanpakken.

Meer weten? Lees ook hoofdstuk 8 in Toetsen en beoordelen met het ERK of bekijk de opgaven voor Engels, Duits, Frans en Spaans op www.erk.nl.