​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Positie van het vak in de tweede fase

18-11-2014

​Het schoolvak Chinees krijgt de status van moderne vreemde taal in het vwo. Deze status is gelijk aan die van de andere moderne vreemde talen: Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Turks.

Wanneer het vak Chinees al in de onderbouw wordt aangeboden, is de positie van Chinees in het curriculum anders dan wanneer het vak alleen in de bovenbouw wordt aangeboden. In het tweede geval gaat het om de zogenaamde variant 'elementair', die ook voor Spaans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Turks bestaat.