​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Lesurentabel

18-11-2014

​Onderbouw

Er zijn voor de onderbouw geen voorschriften over het aantal lesuren in de verschillende leerjaren. In verband met de complexiteit van de taal wordt sterk aangeraden om minstens in de tweede klas met Chinees te beginnen, met twee à drie wekelijkse lesuren.
In het geval van de variant elementair strekt een oriënteringsmodule in de derde klas tot aanbeveling, zodat de leerling aan het eind van de derde klas een bewuste keuze kan maken. In zo'n module doet de docent Chinees er goed aan om voldoende aandacht te besteden aan de uitspraak en aan het gebruik van tonen. Dat is een handige en op termijn tijdbesparende basis, waarop in de tweede fase voortgeborduurd kan worden.

Tweede fase: studielasturen

Voor een moderne vreemde taal in de tweede fase van het vwo zijn 480 SLU voorgeschreven. Raadpleeg de sectie Chinese Taal en Cultuur: lang voor nadere toelichting.
Het is aan te bevelen om niet minder dan 3 lesuren per week voor Chinees bij alle leerjaren in te roosteren, dit om rekening te houden met de complexiteit van de taal.