​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Chinese taal en cultuur: variant 'lang'

18-11-2014

Onderbouw

In de eerste drie leerjaren van het vwo zijn twee talen naast Engels verplicht. Deze kunnen Frans en Duits zijn of - in plaats van één daarvan of beide - een moderne vreemde taal waarvoor een eindexamenprogramma bestaat. Afhankelijk van het aanbod van de school kan dat zijn Arabisch, Chinees, Italiaans, Spaans, Russisch of Turks (inrichtingsbesluit, art. 21 lid 3). Er is geen verplichting omtrent het aantal lesuren.

Tweede fase

Ook in de tweede fase bestaat het aanbod aan moderne vreemde talen (naast verplicht Engels) uit Duits, Frans, Arabisch, Chinees, Italiaans, Spaans, Russisch en Turks. Deze talen hebben allemaal dezelfde status binnen het curriculum en kunnen als tweede of derde moderne vreemde taal worden gekozen, afhankelijk van het aanbod van de school.

De studielast van een moderne vreemde taal in de tweede fase van het vwo bevat 480 studielasturen (SLU). Een studielastuur is een tijdseenheid om aan te geven hoe zwaar het vak in het totale vakkenpakket weegt, ofwel hoeveel uren de leerling aan dat vak dient te besteden. Met studielasturen worden klokuren bedoeld en geen lesuren; alles is daar inbegrepen: de lessen, de tijd besteed aan huiswerk en zelfstudie, excursies etc.

Over het algemeen gaat men ervan uit dat ongeveer 5/8 van de 480 SLU uit lesuren bestaan. Dat betekent 360 lesuren van 50 minuten verspreid over de drie leerjaren van de tweede fase, ofwel 120 lesuren in elk leerjaar. Met deze berekening komen we op 3 lesuren per week uitgaand van 40 lesweken in een schooljaar.

a) Gemeenschappelijk deel

In het gemeenschappelijke deel moeten leerlingen van het vwo, naast Engels, een tweede moderne vreemde taal kiezen. Daarbij kiest de leerling uit het aanbod van de school. Bij het gymnasium wordt de tweede moderne vreemde taal vervangen door Latijn of Grieks.

b) Profielvakken

Binnen de profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) en Economie en Maatschappij (E&M) kan een moderne vreemde taal als profielkeuzevak worden gekozen.

c) Vrije deel

In het vrije deel kan bij alle profielen een moderne vreemde taal als examenvak worden gekozen.