​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Chinees ook voor havo?

18-11-2014

Havisten mogen in de tweede fase twee vakken op vwo-niveau volgen en daarin examen doen. Een vwo-vak kan echter door havoleerlingen alleen ter vervanging van het overeenkomstige havovak worden gevolgd en afgelegd.

Aangezien er vooralsnog geen havocurriculum voor Chinees bestaat, is deze optie momenteel niet mogelijk voor Chinees.