​​
Sector
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
 • Schrijven
 • Literatuur
 • Cultuur
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing

Algemene informatie

24-9-2018

SLO biedt vakdocenten in de tweede fase havo/vwo steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen; deze bevatten richtlijnen, suggesties en voorbeeldmatige uitwerkingen. Er bestaan handreikingen voor alle officiële schoolvakken, Chinees wordt nu ook aan deze reeks toegevoegd.  Aangezien Chinees voorlopig alleen met een schoolexamen wordt afgesloten, worden alle eindtermen van het eindexamenprogramma in de handreiking uitgewerkt. De inhoud van de handreikingen SE heeft een niet-voorschrijvend karakter.

De handreikingen worden vanaf 2015 ook in digitale vorm aangeboden. Deze vernieuwde uitvoering heeft als doel de bereikbaarheid te vergroten en het raadplegen van de informatie te vergemakkelijken. De digitale omgeving biedt bovendien de mogelijkheid om informatie ook in andere vormen te bieden en deze sneller te actualiseren en/of aan te vullen.

De handreiking schoolexamens Chinese Taal en Cultuur en Chinese Taal en Cultuur - elementair is één van de handreikingen nieuwe stijl en bestaat uit twee delen die elkaar aanvullen: het basisdocument en deze website.

Het basisdocument is nog steeds te bestellen of te downloaden op de homepagina van deze site en bevat alle essentiële informatie over het schoolvak ten behoeve van de inrichting van het schoolexamen.

Deze website biedt docenten, schoolleiders en educatieve uitgevers extra input en de mogelijkheid om:

 • specifieke informatie gericht te zoeken;
 • worksheets en formats te downloaden;
 • voorbeeldopgaven en -uitwerkingen te bekijken;
 • links naar relevante bronnen en sites te volgen;
 • bepaalde onderdelen af te drukken.

We hopen dat de handreiking Chinees in deze vernieuwde vorm een bruikbare steun voor docenten zal zijn bij het vormgeven van hun schoolexamen.

 

​Daniela Fasoglio 
Leerplanontwikkelaar Tweede fase / MVT
Projectleider examenpilot Chinees
SLO
d.fasoglio@slo.nl

​Claire Smulders
Vakdidactica Chinees
ICLON - Universiteit Leiden
c.m.smulders@iclon.leidenuniv.nl