Afstemming met andere talen

27-3-2015

De koppeling met het ERK vraagt om een communicatieve aanpak in de les. Voor sommige docenten, en ook voor veel leerlingen, betekent dit nog steeds een omslag in werken en denken. Afstemming en uitwisseling hierover met de collega's van de andere talen wordt zeer aanbevolen. Als alle moderne vreemde talen op één lijn zitten, worden doelen en processen ook voor de leerlingen duidelijker.

Maak gebruik van de expertise van de talencollega's door het uitwisselen van ervaringen en materialen, lesobservaties, intervisie. Dit geldt voor zowel de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal, taalopdrachten en toetsen, als voor het opzetten van taalprojecten en afstemming van beoordelingscriteria.