Bronnen

28-3-2015

Beeker, A., Canton, J., & Fasoglio, D. (2008). Chinees op School. Voorstel voor een leerplan Chinese Taal en Cultuur voor het vwo. Enschede: SLO.

Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Liu-Chau, X.H., & Smulders, C. (2012). Vaardigheidstoetsen Chinees A1. Enschede: SLO.

 

Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Lin, S.,Liu-Chau, X.H., Smulders, C., & Vuong, N. (2013). Vaardigheidstoetsen Chinees A2. Enschede: SLO.

Boer, R. de, Burg, C. van der, Haaksma, T., Hardeveld, J. van, Richters, J., Sol, V.L., & Visser, M. (2008. Speakerbox. Amersfoort: CPS Talencentrum.

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Council of Europe (2008). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen. (Nederlandse Taalunie, vert.). Den Haag: Nederlandse Taalunie (Origineel werk gepubliceerd in 2001).

EBCL Project Team (2012). Can-do statements at Levels A1-A2+. Presentatie tijdens EBCL Europees Symposium, Brussels, October 2012.

Fachverband Chinesisch (2007). Empfehlungen des Fachverbands Chinesisch zum Anforderungsniveau für Abiturprüfungen im Fach Chinesisch als spät beginnende Fremdsprache in der gymnasialen Oberstufe. Op 31 oktober 2014 ontleend aan: fachverband-chinesisch.de/downloads/abituranforderungen-fachverb070630.pdf

Fachverband Chinesisch (2010). Erklärung des Fachverbands Chinesisch e.V. zur neuen Chinesischprüfung HSK. Berlin / Germersheim: Fachverband Chinesisch e.V. Op 30 september 2014 ontleend aan http://www.fachverband-chinesisch.de/

Fasoglio, D., Meijer, D., & Trimbos, B. (2006). Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo. Italiaans, Russisch, Spaans. Enschede: SLO.

Fasoglio, D., Meijer, D., & Trimbos, B. (2007). Handreiking schoolexamen moderne vreemde talen elementair havo/vwo. Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks. Enschede: SLO.

Fasoglio, D., & Beeker, A. (2013). Chinees op school: van pilot naar invoering. Advies invoering Chinese taal en cultuur in het vwo. Enschede: SLO.​

Fasoglio, D., Jong, K. de, Trimbos, B., Tuin, D., & Beeker, A. (2015).  Taalprofielen 2015. Herziene versie van de publicatie Taalprofielen (2004). Enschede: SLO.

Folmer, E., Tigelaar, D., & Sluijsmans, L. (2013). Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur. Eindrapportage. Enschede: SLO/Iclon.

Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieure et de la Recherche, Direction générale de l'enseignement scolaire (2006). Chinois – palier 1. Paris: Centre national de documentation pédagogique.

Nieuwenhoven, E. van, Corda, A., & Caspers, J. (2008). Een taaldorp spreekt niet vanzelf. Leiden: Expertisecentrum mvt.

Richters, J., Fiori, L., & Zuijdgeest, M. (2012). Writing box. Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en Advies.

SLO  (2007). Handreikingen schoolexamen moderne vreemde talen havo/vwo. Enschede: SLO.

SOAS, University of London (2013). European Benchmarking Chinese Language (EBCL). Op 30 september 2014 ontleend aan: http://ebcl.eu.com/.

Staatsen, F, Heebing, S., & Renselaar, E. van (2009). Monderne vreemde talen in de onderbouw. Bussum: Coutinho.

Til, van A., Beeker, A., Fasoglio, D., & Trimbos, B (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Arnhem/Enschede: Cito/SLO.

Xu Lin (2010)新汉语水平考试大纲HSK口试 Chinese Proficiency Test Syllabus Speaking. Beijing: Hanban Confucius Institute Headquarters.

Xu Lin (2010) 国际汉语教学通用课程大纲 Internationaal Curriculum voor Chinees Taalonderwijs. Beijing: Hanban Confucius Institute Headquarters.

Contactpersoon