​​
Sector
 • Vwo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
 • Schrijven
 • Literatuur
 • Cultuur
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Handreiking
 • Schoolexamen
 • Samenhang
 • Vakintegratie
Vakspecifiek thema
 • Vaardigheidstoetsing
 • Integratie taal en cultuur
 • Literatuuronderwijs

Afstemming met andere vakken

26-3-2015

Vrijwel alle onderwerpen die behandeld worden in het Domein E, lenen zich goed voor een interdisciplinaire aanpak. Afhankelijk van programma's binnen de school en van de schoolcultuur kan vorm worden gegeven aan verschillende vakoverstijgende projecten en daaraan gerelateerde opdrachten. Deze kunnen ingediend worden als PO (Praktische Opdracht) en meegenomen worden als onderdeel van het PTA.

Ook als de leerling ervoor kiest het profielwerkstuk voor het vak Chinees te maken, is een interdisciplinair onderwerp een goede optie. Het cijfer voor het profielwerkstuk maakt onderdeel uit van het zogenaamde combinatiecijfer (het gemiddelde van de 'kleine vakken/onderdelen' die met één cijfer op de cijferlijst staan).