Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA
  • Examenprogramma
  • Kwaliteitsborging schoolexamens

Vrij te ontwikkelen decentrale keuzevakken

9-10-2017

​Scholen mogen zelf zogenaamde vrije keuzevakken ontwikkelen. Samen met de vervolgopleidingen en het regionale bedrijfsleven kunnen vrije keuzevakken een aanvulling zijn op het landelijke aanbod. Hierdoor kunt u invulling geven aan een regionale behoefte. U kunt hier meer informatie vinden over het aanmelden en de procedure.

Een voorbeeld is de regio Groningen waar het vrije keuzevak: Aardbeving bestendig bouwen is ontwikkeld.

Vrij keuzevak: Ontwerp duurzame comfortwoning