Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA
  • Examenprogramma
  • Kwaliteitsborging schoolexamens

Keuzevakken ontwikkeld bij anderen profielen

3-6-2016

Inmiddels zijn er circa 130 keuzevakken waaruit scholen kunnen kiezen. Ook profielmodulen mogen aangeboden worden als keuzevakken. Hiervoor geldt dat bb- en kb-leerlingen maximaal twee modulen uit één ander profiel als keuzevak mogen kiezen. Dezelfde regel geldt voor gl. Gl-leerlingen mogen de twee andere modulen (uit het kb-profielvak) kiezen als keuzevak. Hierdoor is het mogelijk dat een gl-leerling een volledig profiel kan volgen.

De keuzevakken kunnen op verschillende manier worden samengesteld. In het onderstaande schema is aangegeven welke keuzes scholen daarbij kunnen maken. Regel blijft: een leerling kan alleen kiezen uit het aanbod van de school en de leerling moet ook echt iets te kiezen hebben.

 

 keuzevakken andere profielen.png