Sector
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
  • Techniek
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA
  • Examenprogramma
  • Kwaliteitsborging schoolexamens

Algemene informatie

30-5-2016

In de algemene informatie wordt het doel en de functie van de handreikingen beschreven en wordt aangegeven voor wie deze handreiking bedoeld is.

Klik hier voor de algemene informatie.

Contactpersoon