Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Examenprogramma
  • PTA

Kwaliteit van het schoolexamen

31-7-2018

Vmbo scholen hebben veel ruimte voor het maken van inhoudelijke keuzes en voor de planning van het schoolexamen. Daarmee heeft de vmbo-school een grote verantwoordelijkheid gekregen voor de kwaliteit van het schoolexamen. Van de school wordt verwacht dat zij zichtbaar maakt dat aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het schoolexamen niet getwijfeld hoeft te worden. Op deze website staat generieke informatie ter ondersteuning bij het vormgeven aan kwalitatief goede schoolexamens.​​

Zie voor meer informatie de handreiking Kwaliteitsborging vmbo.

Contactpersoon