Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Examenprogramma
  • PTA

Voorbeeld van een PTA

31-7-2018

​Docenten van de vaksectie zijn verantwoordelijk voor het maken van een programma van toetsing en afsluiting, passend bij de vormgeving van de school. Hiernaast zie u twee voorbeelden van een PTA van een school.

In deze PTA's  is gekozen voor een variatie van toetsvormen, waaronder drie praktische opdrachten. Dit om recht te doen aan de onderwijsachtergrond van deze leerlingen. In een praktische opdracht krijgen zij namelijk meer kans om te laten zien wat zij in het voorgaande onderwijs hebben geleerd buiten de gewone vakvaardigheden.