Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Examenprogramma
 • PTA

De preambule

31-7-2018

Voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden zes algemene onderwijsdoelen:

 • Werken aan vakoverstijgende thema's;
 • Leren uitvoeren;
 • Leren leren;
 • Leren communiceren;
 • Leren reflecteren op het leer- en werkproces;
 • Leren reflecteren op de toekomst.

Voor het vak biologie gelden daarnaast voor alle sectoren:

 • Oriëntatie op leren en werken (BI/K/1);
 • Basisvaardigheden (BI/K/2);
 • Leervaardigheden in het vak natuurkunde (BI/K/3).
  BBKBGL/TL
BI/K/1Oriëntatie op leren en werken   
1.                     De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang aangeven van biologische kennis en vaardigheden in de maatschappij.XXX
BI/K/2Basisvaardigheden   
2.                De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven en verwerken.XXX
BI/K/3Leervaardigheden in het vak natuurkundeCECECE
3.                      

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

 • de ontwikkeling van het eigen leervermogen
 • het vermogen met biologische vaktaal en methodieken te communiceren en onderzoek te doen.

   
XXX