Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Examenprogramma
 • PTA

Het examenprogramma

24-9-2018

Het examenprogramma biologie vmbo bestaat uit:

 • een preambule, met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden;
 • het centraal examen;
 • het schoolexamen.

Het examenprogramma beschrijft wát geleerd moet worden en niet hoe geleerd moet worden. Voor de exameneenheden biologie die centraal getoetst worden, wordt jaarlijks een syllabus opgesteld. De syllabus beschrijft van elke exameneenheid welke concretere inhouden tot de eindterm gerekend worden. De syllabus is te downloaden van de website van het CvTE: www.examenblad.nl.

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. Een school mag:

 • zelf vorm en inhoud geven aan het schoolexamen, zolang ze zich maar op de globale eindtermen richt;
 • zelf kiezen of ze gebruikmaakt van de beschikbare handreikingen;
 • zelf accenten leggen en kiezen voor meer of minder integratie van vakken;
 • zelf kiezen voor een regionale inkleuring van het schoolexamen, bijvoorbeeld in overleg met het mbo of met bedrijven en instellingen in de regio.

De verdeling van de examenstof biologie B, K, G, T over het centraal examen (CE) en het schoolexamen (SE):

  CEMoet op SEMag op SE
BI/K/1Oriëntatie op leren en werken B, K, G, T 
BI/K/2Basisvaardigheden B, K, G, T 
BI/K/3Leervaardigheden in het vak biologieB, K, G, TB, K, G, T 
BI/K/4Cellen staan aan de basisB, K, G, T B, K, G, T
BI/K/5Schimmels en bacteriën: nuttig en soms schadelijk B, K, G, T 
BI/K/6Planten en dieren en hun samenhang: de eigen omgeving verkendB, K, G, T B, K, G, T
BI/K/7Mensen beïnvloeden hun omgeving B, K, G, T 
BI/K/8Houding, beweging en conditie B, K, G, T 
BI/K/9Het lichaam in stand houden: voeding en genotmiddelen, energie, transport en uitscheidingB, K, G, T B, K, G, T
BI/K/10Bescherming B, K, G, T 
BI/K/11Reageren op prikkelsB, K, G, T B, K, G, T
BI/K/12Van generatie op generatieB, K, G, T B, K, G, T
BI/K/13Erfelijkheid en evolutieG, TKG, T
BI/V/1Bescherming en antistoffenG, T G, T
BI/V/2Gedrag bij mens en dierG, T G, T
BI/V/3Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie G, T 
BI/V/4Vaardigheden in samenhangG, T G, T

 

De tabel laat zien welke exameneenheden van het centraal examen ook getoetst moeten of mogen worden in het schoolexamen. Daarnaast laat de tabel zien welke exameneenheden op het schoolexamen getoetst moeten worden.