Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Algemene informatie

31-7-2018

Scholen en vaksecties hebben veel ruimte om het schoolexamen (SE) naar eigen inzicht in te richten. In het examenprogramma staat beschreven welke onderdelen in het schoolexamen getoetst moeten worden. Over de vorm, inhoud, beoordeling en weging van toetsing bevat het examenprogramma echter geen richtlijnen. Deze zaken moeten scholen en vaksecties zelf regelen. Dat biedt ruimte om het onderwijs en de toetsing naar eigen inzicht in te vullen.

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo hierbij steun in de vorm van handreikingen. Voor biologie  worden alle eindtermen uitgewerkt die op het schoolexamen van toepassing zijn. De site bevat daarnaast informatie over het PTA, over toetsen, over LOB, mogelijkheden tot afstemming met andere vakken, over kwaliteitsborging, organisatorische en andere praktische zaken. De site heeft geen verplichtend karakter.

De website biedt de mogelijkheid om:

 • informatie te vinden over specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen;
 • voorbeeldopgaven ter inspiratie te raadplegen;
 • voorbeelduitwerkingen te bekijken;
 • links naar relevante bronnen en sites te volgen;
 • bepaalde onderdelen af te drukken.

De handreiking voor het schoolexamen bestaat uit twee delen die elkaar aanvullen: het basisdocument en deze website. De verschillende onderdelen van de website zijn toegankelijk via het menu aan de linkerkant. Elk onderdeel bestaat weer uit verschillende subonderdelen die telkens toegankelijk zijn via een menu aan de rechterkant.

Het basisdocument is nog steeds te bestellen als printversie en bevat alle essentiƫle informatie over het schoolvak ten behoeve van de inrichting van het schoolexamen. U treft de link naar het document op de homepagina van deze site.

Sinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen zowel op papier als in digitale vorm aangeboden. De vernieuwde uitvoering heeft als doel de bereikbaarheid van de handreikingen te vergroten en het raadplegen van de informatie te vergemakkelijken. De digitale omgeving biedt bovendien de mogelijkheid om informatie ook in andere vormen aan te bieden en deze sneller te actualiseren en/of aan te vullen.

Contactpersoon