Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Examenprogramma
 • PTA

Afstemming met verwante vakken

31-7-2018

Er is een breed scala aan thema's waarover afstemming kan worden bereikt als het gaat om biologie met aanverwante vakken. Inhoudelijke onderwerpen die in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs deels overlappen. Hierbij kan besloten worden om deze eindtermen in één praktische opdracht of toets te toetsen, waarvan een gedeelte onderdeel is van het schoolexamen biologie en een ander gedeelte onderdeel van een aanverwant vak.

Vaksecties dienen afspraken te maken over de manier waarop tussen vakken wordt afgestemd, zoals:

 • Welke thema's bij welke vakken aan de orde komen;
 • Welke doelen worden gesteld, passend bij de eindtermen;
 • Eenduidig gebruik van begrippen en definities;
 • Wie de begrippen en definities introduceert en bij welk vak erop teruggekomen wordt;
 • Toetsing/evaluatie;
 • Waar de toetsing meetelt.

Een aantal voorbeelden van thema's waarop afstemming kan worden gezocht.

Duurzaamheid: Stoffen en materialen, bronnen, energie, mens en omgeving, onderzoek naar duurzame omgeving of duurzame producten.biologie, nask-1, nask-2 en aardrijkskunde

Waarnemen, zien, horen, ruiken, proeven, voelen

Hoe werkt het oog, hoe werkt het oor?

Licht, geluid, gehoorschade, kleurenblindheid en gezichtsbedrog.

biologie en nask-1
Bouw van stoffen waaronder levenskenmerken, stoffen en materialen en bouw van materie. biologie, nask-1 en nask-2
Kracht en bewegen: Spieren en botten, rekenen met krachten.biologie en nask-1
Gezond gewicht, •bepalen van BMI (Body Mass Index), gezonde voeding en verbranding, beweging, energieverbruik, veiligheid.biologie, nask-1 en nask-2
Fossielen.Biologie en aardrijkskunde
Water, watergebruik, waterzuivering.Biologie, nask-2 en aardrijkskunde
Weer en klimaat.biologie, nask-1 en aardrijkskunde

 

Op de website Leerplan in Beeld kunt u samenhang vinden tussen de aanverwante vakken.

Afstemmen op vaardigheden

Naast afstemmen op inhouden kunt u ook afstemmen op vaardigheden. Denk daarbij aan de leervaardigheden uit de eindterm K3, die voor deze aanverwante vakken redelijk gelijk is. Voorbeelden zijn onderzoeksvaardigheden, praktische opdrachten, het maken van verslagen en presentaties.