Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Leren redeneren met de SPA+

7-5-2018

​​​​​​​​​​​De Systematische Probleem Aanpak Plus is een methode die leerlingen kunnen gebruiken bij het beantwoorden van 'leg uit'-, 'verklaar-' en 'beredeneer'-opgaven in boeken, toetsen en examens. Hij is gebaseerd op een eenvoudig schema van een redenering met drie componenten: data, verbinding en conclusie.


De methode voert in zes stappen van een opgave naar een volledige redenering. Voor een verdere toelichting zie de link hiernaast.

Materiaal

U kunt in de kolom aan de rechterkant leerlingmateriaal, formulier en docentenhandleiding downloaden van de methode.

Ook voor natuurkunde en scheikunde

Het materiaal van de SPA+ is ook in versies voor natuurkunde en scheikunde gemaakt. In de handreikingen voor die vakken kunt u die versies vinden.