Sector
 • Vwo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Regionale VO-HO netwerken

4-4-2018

Er zijn in Nederland elf regionale VO-HO netwerken van scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en instellingen voor hoger onderwijs (HO), zoals universiteiten, hogescholen, eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen, en het bedrijfsleven. Samen vormen ze een landelijk dekkende, educatieve infrastructuur gericht op vakvernieuwing, aansluiting en professionalisering.

De netwerken bieden verschillende activiteiten aan voor leerlingen en docenten.

Deel van schoolexamen

De activiteiten voor leerlingen, zoals masterclasses, kunt u eventu​eel als deel van het schoolexamen laten gelden. Dat kan bijvoorbeeld als handelingsdeel (deelname is voldoende), maar ook als praktische opdracht waarbij leerlingen een beoordeelbare prestatie moeten leveren in de vorm van een verslag, werkstuk of toets.

Professionalisering​

De activiteiten voor docenten zijn gericht op uitwisseling en professionalisering, o.a.

 • netwerkconferenties rond actuele thema's;
 • netwerkbijeenkomsten voor ontmoeting en uitwisseling met collega's;
 • masterclasses;
 • nascholingcursussen op gebied van het vak (nieuwe onderwerpen, verdieping) en de vakdidactiek;
 • docentontwikkelteams (DOT) en professionele leergemeenschappen (PLG)
  In DOTs en PLGs werken docenten samen met experts vanuit HO-instellingen zowel aan eigen professionele ontwikkeling als aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal.

Via de website vohonetwe​rken.nl  zijn de sites van de verschillende netwerken te bereiken.
Daarop is het actuele aanbod van activiteiten te vinden.