Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Olympiade en andere wedstrijden

12-5-2015

Al vanaf 1990 wordt de Nederlandse Biologie Olympiade (NBO) georganiseerd. Op een steeds groter aantal scholen kiezen docenten bewust voor de mogelijkheid om (eventueel klassikaal) deel te nemen aan de Biologie Olympiade. Ze laten vaak alle eindexamenkandidaten deelnemen aan de voorronde als goede voorbereiding op het centraal examen. Ze nemen de voorrondetoets als extra onderdeel op in het PTA, zien het in voorkomende gevallen als een praktische opdracht, geven bonuspunten indien de score van een leerling boven een bepaalde drempel komt of bouwen een compensatie in voor andere programmaonderdelen als een leerling deelneemt.

Steeds meer docenten zien het ook als een gelegenheid om het niveau van de leerlingen te meten met andere scholen, maar ook het schoolinterne wedstrijdelement kan interessant zijn.

De European Union Science Olympiad (EUSO) is een wedstrijd voor leerlingen onder de 17 jaar uit alle EU-landen. Elk EU-land kan een team afvaardigen dat multidisciplinair is samengesteld uit natuurkunde-, scheikunde- en biologiestudenten.

De International Junior Science Olympiad (IJSO) heeft de volgende doelstellingen:

  • Uitdagen en stimuleren van ge├»nteresseerde en getalenteerde leerlingen in klas 3 van havo en vwo op het gebied van science en technologie. Bewustmaken van de mogelijkheden en kansen die er zijn op dit gebied. Uiteraard met de verwachting dat zich dat vertaalt in (bij hen) passende profielkeuzes van leerlingen.
  • Leerlingen van verschillende scholen met elkaar in contact brengen en de competitie aangaan.
  • Getalenteerde leerlingen de kans geven zich internationaal te meten en contacten op te doen.