Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Voorbeelden van schriftelijke toetsen

14-7-2015

​​​​In het project Kwaliteitsborging Schoolexamens Biologie hebben de docenten schoolexamens (bij het oude programma) gedeeld, bekeken en becommentarieerd. Een aantal daarvan is hier opgenomen als voorbeeld.

Daarnaast is bij Contexttoetsen een aantal toetsen opgenomen uit de pilot bij de nieuwe examenprogramma's.

​Havo​​

  • Een toets met corre​ctiemodel voor 5 havo bij Nectar H16 t/m H18, samengesteld uit oude examenvragen. Afkomstig van het Jan Tinbergen College, Roosendaal.
  • Een toets en correctiemodel voor 5 havo bij Biologie voor Jou thema's Stofwisseling en Ecologie, samengesteld uit zelfgemaakte en verzamelde opgaven uit andere bronnen dan examens. Afkomstig van het Eemsdelta College, Appingedam.

Vwo

  • Een toets met correctiemodel voor 6 vwo (gymnasium) bij Nectar H23 t/m H26, samengesteld uit oude examenvragen. Afkomstig van het Stedelijk Gymnasium, Leeuwarden.
  • Een toets met uitwerkblad en correctiemodel voor 6 vwo​​​​ bij Biologie voor Jou vwo B1 thema 1 t/m 7, behalve thema 3, vwo B2 deel 3 thema 7 BS 2 t/m 5 en thema 11, samengesteld uit zelfgemaakte en verzamelde opgaven uit andere bronnen dan examens. Afkomstig van het Dr. Nassau College, Assen.