Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Opgaven uit andere bronnen selecteren

14-5-2018

​​​'Beter goed gejat dan slecht gemaakt' geldt zeker voor toetsopgaven. Er bestaan veel goede opgaven. De selectie van geschikte opgaven is niet altijd eenvoudig. Vaak past de inhoud of het niveau net niet bij de toets waarvoor u ze zoekt. Maar vaak ook zijn ze wel geschikt of met een kleine ingreep geschikt te maken.

We noemen hier vier binnenlandse en vier buitenlandse bronnen.

Oude exa​mens

Veel docenten gebruiken opgaven uit oude examens als belangrijkste bron voor hun schoolexamentoetsen. Voordeel is dat het niveau precies past bij wat uiteindelijk gevraagd wordt van de leerlingen (al zijn ze voor vierdeklassers soms nog te moeilijk). Nadeel is dat ze vaak over meer dan één onderwerp (hoofdstuk) gaan. Daardoor passen ze niet altijd bij het onderwerp van dat ene SE waarvoor u ze zoekt.

Tegenwoordig zijn vrijwel alle oude examenopgaven op internet te vinden (ook door leerlingen), onder andere op www.havovwo.nl (vanaf 2001) en de pilotexamens op www.examenblad.nl​.

Biologie Olympiade

Elk jaar maken docenten samen met Cito, oud-olympisten en SLO een voorrondetoets voor de Biologie Olympiade. Hierbij wordt uitgegaan van de onderwerpen uit het examenprogramma. In deze toetsen zijn dus vragen over eindtermen CE maar ook SE te vinden. De voorrondetoetsen van de afgelopen twee jaar zijn te vinden op de website van Biologie Olympiade. Voor oudere voorrondetoetsen kunt u contact opnemen met de olympiade.

NVON-itemb​ank

Een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) heeft een grote verzameling biologie-opgaven voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs ondergebracht in een itembank. De eerste versie van de itembank is sinds het begin van het cursusjaar 2012-2013 beschikbaar. Hierin bevinden zich vrijwel alle examenvragen van mavo/vmbo/havo/vwo van de afgelopen veertig jaar. Ook zijn er vragen van andere herkomst in opgenomen, zoals die van de Biologie Olympiades. Bij alle opgaven zijn onder andere onderwerp en leerjaar vermeld.

Het gebruik van de opgavenbank is niet gratis. Zie verder: www.nvon-bi.nl.

Metho​den

Bij zowel Biologie voor Jou als Nectar zijn toetsen bij hun verschillende edities te koop. Vaak erg geschikt voor voortgangstoetsing, ze passen immers goed bij de hoofdstukken uit het boek. Voor schoolexamens vinden veel docenten ze echter te simpel.

Buitenlandse bronn​en​​​

Er zijn meerdere buitenlandse bronnen waar toetsvragen kunnen worden verzameld:

  • Sommige studieboeken voor biologie hebben ondersteunend materiaal, waaronder toetsen. Deze zijn soms geschikt om (vertaald) in school​examens op te nemen. Meestal kunnen alleen de mensen die het boek hebben aangeschaft er gebruik van maken. Een voorbeeld is Campbell Biology​.
  • Groot-Brittannië kent een aantal 'examination boards' die reeds afgenomen examens van verschillend niveau online zetten. Voorbeeld: ​AQA (kies Biology en A level en zoek verder).
  • Ook in Duitsland is met enig zoeken wel bruikbaar materiaal te vinden, bijvoorbeeld bij het ISB (voorbeeld neurobiologie). 
  • Voor de internationale wedstrijd van de Biologie Olympiade (IBO) verzorgt elk jaar een ander land theorie- en practicumtoetsen. De toetsen ouder dan twee jaar zijn openbaar beschikbaar. Kijk voor IBO-toetsen onder kolom exams op deze site.