Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Schriftelijke toetsen

13-7-2015

Schriftelijke ​​toetsen met open en gesloten vragen

Schriftelijke toetsen zijn gemeengoed in het voortgezet onderwijs, niet in het minst omdat de centrale examens (vroeger: centraal schriftelijke examens) deze vorm hebben.

Schriftelijke pen-en-papiertoetsen bestaan uit een verzameling toetsopgaven op papier (ook wel items genoemd) die zelfgemaakt en/of uit een andere bron afkomstig kunnen zijn. De toetsopgaven bestaan uit tekst, soms ondersteund met schema's, afbeeldingen of zelfs geluids- en filmfragmenten. De antwoorden worden door de leerlingen op al dan niet voorgestructureerde antwoordbladen of proefwerkpapier opgeschreven en later door de docent beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift.

​Toetsmatrijs

U kunt een toets opbouwen door min of meer systematisch de te toetsen kennis en/of vaardigheden langs te lopen en daar opgaven bij te maken of te selecteren. Een toetsmatrijs is daarbij een handig hulpmiddel.

U kunt een toets ook opbouwen rond één of meer contexten. De contexten bepalen dan in welke volgorde de kennis en vaardigheden aan de orde komen. Uiteraard is ook dan een goede afspiegeling van de te toetsen kennis en/of vaardigheden van belang.