Sector
 • Havo bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • NLT
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen
Trefwoorden
 • Onderzoek
 • beoordelen

Beoordelen van onderzoek

24-11-2016

SLO heeft een beoordelingsinstrument voor onderzoeken ontwikkeld. Het is gebaseerd op criteria die in de praktijk van scholen worden gebruikt om een onderzoek te beoordelen. Daarvan hebben we een groot aantal verzameld en onderzocht welke daarvan door veel docenten van belang worden geacht. Dat leverde een lijst met 84 criteria op.

Deze criteria hebben we in vier categorieën ondergebracht:

 • het verslag
 • het proces
 • het werkplan
 • het logboek

U hoeft niet alle categorieën en criteria te gebruiken. Door een categorie of het gewicht '0' te geven, geeft u aan deze niet te gebruiken. Binnen de categorieën kunt u aan elk criterium een weging toekennen. Ook hier geldt: bij een weging '0' wordt dit criterium niet in de beoordeling betrokken. Met een simpele klik op de knop 'selectie' verdwijnen alle niet-geselecteerde criteria uit beeld en blijft uw eigen selectie over.

De lijst leent zich ook om met uw vakcollega's te overleggen over welke beoordelingscriteria u belangrijk vindt en in welk onderling gewicht.

Hieronder ziet u een deel van de beoordelingslijst bij 'Beoordeling verslag'.

Als u de leerlingproducten met behulp van de gekozen criteria hebt beoordeeld, krijgt u een overzicht van hoe uw leerlingen hebben gescoord. Dat wordt uitgedrukt in percentages van de maximale scores per categorie, en omgerekend naar een cijfer. De resultaten van de leerlingen worden in (radar) grafieken weergegeven.

 knipsel1.JPG

Hieronder ziet u een deel van de beoordelingslijst bij 'Overzicht resultaten'.

knipsel2.JPG
 

Tips voor gebruik

 • De gebruikershandleiding is in het bestand opgenomen (als eerste tabblad).
 • De volledige lijst bestaat uit veel criteria die docenten samen belangrijk vinden. Maar dat betekent niet dat alle criteria op hetzelfde moment gebruikt moeten worden. We hebben gezien dat niet altijd gelet wordt op het maken van een logboek (zeker niet in de eerste jaren). Deze categorie kan dan op nul gezet worden. Maak uw keuzes en verkrijg zo een voor u hanteerbare lijst.
 • U kunt het instrument ook gebruiken om uitsluitend één categorie te beoordelen, bijvoorbeeld alleen het verslag of alleen het proces. Alle andere categorieën geeft u dan weging nul.
 • Juist omdat we vaak veel zaken erg belangrijk vinden, moeten we keuzes maken wánneer we wát willen beoordelen. En dan kan een dergelijk lijst hulp bieden bij het maken van die keuzes.
 • Het bestand biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen wat leerlingen moeten kunnen in de verschillende leerjaren. Het biedt de mogelijkheid om een leerlijn aan te brengen in de vaardigheden en deze ook zichtbaar te maken voor de leerlingen. Dan weten zij van tevoren waarop zij worden beoordeeld.
 • De door u zelf samengestelde lijst kan door u of uw leerling ook gebruikt worden om het werk formatief te evalueren: het bezien van de zwakke en de sterke kanten.
 • Medeleerlingen kunnen de lijst gebruiken om elkaar feedback te geven (peer review).