Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Taxonomie van Bloom e.a.

13-7-2015

​​Classificatie van leerdoelen

De bekendste en beroemdste classificatie van leerdoelen is die van Benjamin Bloom uit 1956. Begin deze eeuw is die gereviseerd en die versie wordt dan ook de gereviseerde taxonomie van Bloom of van Anderson & Bloom genoemd.​
Op bladzijden 33-35 van de Cito-publicatie Toetsen op school wordt het indelingssschema (de taxonomie) van Anderson & Bloom kort en bondig beschreven. Daarin wordt voor de eerste categorie van de handelingsdimensie 'oproepen' gebruikt als vertaling van 'remember', terwijl door anderen en in het schema hieronder 'memoriseren' gebruikt wordt.

Twee dimensies​

De gereviseerde taxonomie kent, net als de eindtermen, twee dimensies: een kennisdimensie en een handelingsdimensie. De matrix die daarmee gemaakt kan worden, kan worden gebruikt om leerdoelen of toetsopgaven te classificeren. Hieronder staat als voorbeeld de uitwerking van de eindtermen die bij Werkwoorden in de eindtermen zijn gegeven.

​ Handeling dimensie
Kennisdimensiememoriserenbegrijpentoepassenanalyserenevaluerencreëren

feitenkennis

B3.1.4 havoB3.3.4 havo    
conceptuele kennis B3.1.4 vwo B3.3.4 vwo    
procedurele kennis      
metacognitieve kennis      

 

Discrepanties?

Die werkwoorden kunnen gebruikt worden om in leerdoelen of toetsopgaven duidelijk te maken welk (denk)gedrag gevraagd wordt. Door zowel de (uitwerkingen van) eindtermen als de bijbehorende toetsopgaven te classificeren, kunnen eventuele discrepanties gesignaleerd worden. Vraag ik eigenlijk niet te weinig of te veel van mijn leerlingen? 

​Frans Resink van SLO heeft een uitw​erking​ bij de gereviseerde versie gemaakt, waarin een aantal werkwoorden aan de verschillende niveaus gekoppeld wordt.

In een document van artsliteracyarts.wikisp​ace​ worden de oude en nieuwe versie vergeleken op het niveau van de bijpassende werkwoorden (in het Engels).