Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Vakinhoud
  • Evolutie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Subdomein F2: Soortvorming (havo)

12-5-2015

EINDTERM

De kandidaat kan met behulp van de concepten populatie, variatie, selectie en soortvorming ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en wereldbeeld verklaren op welke wijze nieuwe soorten kunnen ontstaan.​

​Deze eindterm wordt getoetst in het centraal examen. De specificatie ervan staat in de syllabus die door het College voor Toetsing en Examens wordt uitgegeven.

Voor elk examenjaar wordt een syllabus opgesteld die op details kan verschillen van de voorgaande. Daarom wordt hier verwezen naar www.examenblad.nl waar alle versies te vinden zijn.​​

Contactpersoon