Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Vakinhoud
  • Voortplanting
  • Reproductie en evolutie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Subdomein E4: Erfelijke eigenschap (havo)

12-5-2015

EINDTERM

De kandidaat kan met behulp van het concept erfelijke eigenschap ten minste in contexten op het gebied van veiligheid en voedselproductie verklaren op welke wijze eigenschappen worden overgedragen bij eukaryoten en prokaryoten.

Deze eindterm wordt getoetst in het centraal examen. De specificatie ervan staat in de syllabus die door het College voor Toetsing en Examens wordt uitgegeven.

Voor elk examenjaar wordt een syllabus opgesteld die op details kan verschillen van de voorgaande. Daarom wordt hier verwezen naar www.examenblad.nl waar alle versies te vinden zijn.​​

Contactpersoon