Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Domein E: Reproductie

12-5-2015

Omschrijving van het domein

Biologische eenheden, zoals enkele celorganellen, cellen en organismen, repliceren zich.

Doelen in dit domein​​

De kandidaat kan in een context:

  • verbanden leggen tussen replicatie die plaatsvindt op de verschillende organisatieniveaus.​

Subdomeinen

Domein E kent de volgende subdomeinen die getoetst worden in het centraal examen (CE) of alleen in het schoolexamen (SE).

havovwo
​E1 DNA-replicatie (SE)E1 DNA-replicatie (SE)
E2 Levenscyclus van de cel (SE)E2 Levenscyclus van de cel (SE)
E3 Voortplanting van het organisme (SE)​E3 Reproductie van het organisme (CE)
E4 Erfelijke eigenschap(CE)