Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Vakinhoud
  • Interactie
  • Dynamisch evenwicht
  • Duurzaamheid
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Subdomein D4: Interactie in ecosystemen (havo)

12-5-2015

​​EINDTERM

De kandidaat kan met behulp van de concepten voedselrelatie en interactie met (a)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid en voedselproductie benoemen welke relaties tussen populaties in ecosystemen bestaan en beargumenteren op welke wijze vraagstukken die daar betrekking op hebben, kunnen worden benaderd.

​Deze eindterm wordt getoetst in het centraal examen. De specificatie ervan staat in de syllabus die door het College voor Toetsing en Examens wordt uitgegeven.

Voor elk examenjaar wordt een syllabus opgesteld die op details kan verschillen van de voorgaande. Daarom wordt hier verwezen naar www.examenblad.nl waar alle versies te vinden zijn.​​

Contactpersoon