Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Vakinhoud
  • Interactie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Subdomein D2: Cellulaire interactie (vwo)

12-5-2015

​​EINDTERM

De kandidaat kan met behulp van de concepten celcommunicatie en interactie met (a)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid de wijze waarop cellulaire interactie verloopt benoemen.​​

​Deze eindterm wordt getoetst in het centraal examen. De specificatie ervan staat in de syllabus die door het College voor Toetsing en Examens wordt uitgegeven.

Voor elk examenjaar wordt een syllabus opgesteld die op details kan verschillen van de voorgaande. Daarom wordt hier verwezen naar www.examenblad.nl waar alle versies te vinden zijn.​​

Contactpersoon