Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Vakinhoud
  • Dynamisch evenwicht
  • Duurzaamheid
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Subdomein C3: Zelfregulatie van ecosystemen (vwo)

12-5-2015

EINDTERM

De kandidaat kan met behulp van de concepten dynamiek en evenwicht ten minste in contexten op het gebied van duurzaamheid en wereldbeeld benoemen op welke wijze ecosystemen zich kunnen ontwikkelen en beargumenteren met welke maatregelen de mens de zelforganisatie van ecosystemen en het systeem Aarde beïnvloedt.

Deze eindterm wordt getoetst in het centraal examen. De specificatie ervan staat in de syllabus die door het College voor Toetsing en Examens wordt uitgegeven.

Voor elk examenjaar wordt een syllabus opgesteld die op details kan verschillen van de voorgaande. Daarom wordt hier verwezen naar www.examenblad.nl waar alle versies te vinden zijn.​

Contactpersoon