Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Vakinhoud
  • Instandhouding
  • Gezonde leefstijl
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Subdomein B5: Afweer van het organisme (havo)

12-5-2015

EINDTERM

De kandidaat kan met behulp van het concept afweer ten minste in contexten op het gebied van gezondheidszorg en voedselproductie benoemen op welke wijze organismen zich te weer stellen tegen andere organismen, virussen en allergenen en beargumenteren welke problemen daarbij kunnen optreden en op welke wijze deze kunnen worden aangepakt.

​Deze eindterm wordt getoetst in het centraal examen. De specificatie ervan staat in de syllabus die door het College voor Toetsing en Examens wordt uitgegeven.

Voor elk examenjaar wordt een syllabus opgesteld die op details kan verschillen van de voorgaande. Daarom wordt hier verwezen naar www.examenblad.nl waar alle versies te vinden zijn.​​

Contactpersoon