Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Algemene vaardigheden

12-5-2015

De algemene vaardigheden zijn vak- en profieloverstijgend. Het betreft vaardighedne die voor alle vakken, dus ook voor biologie, van belang zijn.

Er zijn er vier opgenomen:

Subdomein A1: Informatievaardigheden gebruiken
Leerlingen kunnen doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken.

Subdomein A2: Communiceren
Hier gaat het om adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein te communiceren over onderwerpen uit de biologie.

Subdomein A3: Reflecteren op leren
Bij het verwerven van vakkennis en vakvaardigheden kunnen leerlingen reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces.

Subdomein A4: Studie en beroep
Leerlingen kunnen aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke kennis in studie en beroep wordt gebruikt en kunnen mede op basis daarvan hun belangstelling voor studies en beroepen onder woorden brengen.

Subdomeinen A1 en A2 worden in het CE en het SE getoetst, subdomeinen A3 en A4 alleen in het schoolexamen.

Contactpersoon