Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Domein A: Vaardigheden

30-4-2015

​​​​​De vaardigheden zijn onderverdeeld in algemene vaardigheden (A1 t/m A4), natuurwetenschappelijke vaardigheden (A5 t/m A9) en biologische vakvaardigheden​ (A10 t/m A16). De eerste twee categorieën zijn voor biologie, natuurkunde, scheikunde en NLT vrijwel identiek geformuleerd. De vakvaardigheden zijn uiteraard specifiek voor het vak.

Voor havo en vwo zijn de vaardigheden grotendeels gelijkluidend en daarom in deze handreiking gezamenlijk uitgewerkt.

DomeinSubdomeinen
​​​Algemene vaardigheden​ ​ ​ ​A1 Informatievaardigheden gebruiken
A2 Communiceren
A3 Reflecteren op leren
A4 Studie en beroep
Natuur­wetenschappelijke, wiskundige en technische vaardigheden​ ​ ​​ ​​ ​​A5 Onderzoeken
A6 Ontwerpen
A7 Modelvorming
A8 Natuurwetenschappelijk instrumentarium
A9 Waarderen en oordelen*
Biologische vakvaardigheden ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​A10 Beleven
A11 Vorm­-functie­-​denken*
A12 Ecologisch denken*
A13 Evolutionair denken*
A14 Systeemdenken*
A15 (havo) / A16 (vwo) Contexten
A16 (havo) / A15 (vwo) Kennisontwikkeling en -toepassing

*: Bij deze vaardigheden is goed kunnen redeneren heel belangrijk. Zie daarvoor ook Leren redeneren met de SPA+.