Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

De eindtermen van het schoolexamen

30-4-2015

​​​​​​​​​​40% van de eindtermen van de examenprogramma's wordt alleen in het schoolexamen getoetst. Bij de beschrijving van de domeinen kunt u zien welke dat zijn. Of u kunt het overzicht hiernaast downloaden.

De eindtermen die alleen in het schoolexamen aan bod komen, zijn in deze handreiking door SLO voorzien van een toelichting en suggesties voor te hanteren contexten, deelconcepten, lesmateriaal en toetsing.
Belangrijk: deze suggesties zijn niet bindend. De gepresenteerde voorstellen hebben het karakter van voorbeelden, suggesties, advies, kortom: van een handreiking.
​​​​Inspiratie is gehaald uit materiaal ontwikkeld door docenten, methodeschrijvers, uitgevers, toetsontwikkelaars, vakdidactici en vakinhoudelijke verenigingen.

De eindtermen die in het centraal examen getoetst worden, zijn in syllabi door het College van Toetsing en Examens van een specificatie voorzien. Deze syllabi zijn te vinden op www.examenblad.nl.