Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Enquête: samenwerking met collega's

12-5-2015

​Binnen school​​

Bij het maken van de schoolexamentoetsen is al gemeld dat op dat terrein veel samenwerking tussen collega's plaatsvindt. Dat is binnen de school.

Vraag NNooit (%)

Soms (%)

Vaak (%)

Altijd (%)

Werkt u binnen een jaarlaag samen aan het ontwikkelen van SE-toetsen?havo4112203434
vwo6710242243
Werkt u in de bovenbouw samen aan het ontwikkelen van toetsen?havo417342237
vwo677331940

 

Buiten school​

Contacten met collega's van andere scholen op het gebied van schoolexamens komen veel minder vaak voor.​ 

Vergelijkt u wel eens schoolexamens van u met die van collega's van andere scholen?N

Nooit (%)

Soms (%)

Altijd (%)

havo4055433
vwo6549492