Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Enquête: knelpunten en ondersteuning

12-5-2015
​Geschikte vragen

Als docenten gevraagd wordt wat knelpunten zijn bij de schoolexamens, wordt het vinden van geschikte vragen voor de schriftelijke toetsen het vaakst genoemd. Daarbij wordt dan, met name door vwo-docenten, opgemerkt dat alle oude examenvragen op internet te vinden zijn, ook door leerlingen. Dit noopt docenten ertoe om vragen uit hun eerdere SE-toetsen te verwijderen en op zoek te gaan naar nieuwe. De vragen van de methoden worden door sommige docenten expliciet als te simpel of te saai terzijde geschoven, maar zelf opgaven bedenken is moeilijk en tijdrovend.
Ook wordt gesignaleerd dat de nieuwe examens, door de meer samenhangende manier van toetsen bij de concept-contextbenadering, minder geschikte vragen voor SE-toetsen bevatten. Ze vragen naar een combinatie van delen van de stof die niet in één SE bevraagd worden. Overigens wordt dit door een docent ook over oudere examenvragen opgemerkt.
Dat er over sommige CE-vragen bij de bespreking van de examens soms stevige discussies gevoerd zijn, staat helaas niet bij de vragen op internet vermeld en wordt daardoor vaak over het hoofd gezien, signaleert een docent.
Het maken van praktische opdrachten wordt door veel minder docenten als knelpunt genoemd.

Gebrek aan tijd​

Als tweede en derde in de lijst van knelpunten staan het gebrek aan tijd en de grote hoeveelheid leerstof, die uiteraard erg aan elkaar gekoppeld zijn. Gebrek aan tijd om alle stof te behandelen en te toetsen, ook omdat alle CE-stof meegenomen wordt. Maar ook tijdgebrek voor het maken, corrigeren en organiseren van de schoolexamens, wat weer samenhangt met de hoeveelheid leerstof.

​Geen knelpunten voor 20-30% van de docenten

20% (vwo) tot 30% (havo) antwoord 'geen' als hun wordt gevraagd of zij knelpunten bij schoolexamens ervaren. Deze docenten ervaren hun praktijk blijkbaar als adequaat en goed te doen.

Genoemde knelpunten bij het opstellen en afnemen van schoolexamens voor biologie

havo (aantal keer genoemd)

vwo (aantal keer genoemd)

het maken of vinden van vragen voor schriftelijke schoolexamens519
tijdgebrek47
de grote hoeveelheid leerstof53
niveaubewaking23
het maken van praktische opdrachten22
de materialen en de beschikbare ruimte bij praktische toetsen11
verdeling praktisch werk en theorie voor rapport/overgang en weging schoolexamen11
onbekendheid van leerlingen met de manier van toetsen11
de uiteenlopende herkansingsregelingen en inhaalregelingen op de verschillende scholen, dus ongelijkheid11
examenbundel mag niet meer (te duur)1 
leerlingen hebben niet allemaal een N-profiel 1
er staat teveel in BINAS 1
geen knelpunten en/of beperkingen911

 

Gewenste ondersteuning

Als de docenten gevraagd wordt welke ondersteuning ze bij het maken of afnemen van toetsen voor het SE zouden wensen, staat een toetsen-  of opgavenbank met stip bovenaan. Daar wordt dan nog vaak bij vermeld dat er ook veel aanvullende informatie bij zou moeten, zoals antwoordmodellen, gemiddeld behaalde scores en andere toelichting. Ook zouden de CE-opgaven er in bewerkbare vorm in moeten zitten. Sommigen zouden ook mogelijkheden voor digitale toetsing op prijs stellen. De opgavenbank van de NVON wordt enkele malen genoemd; daar zou men efficiënt mee willen leren omgaan.

Voorbeelden

Behoefte aan voorbeelden van praktische toetsen of opdrachten wordt veel minder vaak genoemd. Wel wordt er ook expliciet om scholing gevraagd voor het maken van toetsopgaven, het werken met een toetsmatrijs en het opstellen van een PTA.

​Het gebrek aan tijd, zoals gesignaleerd in de tabel hierboven, zou een respondent graag opgelost zien door een eigen secretaris/secretaresse.

Het aantal keren dat er geen ondersteuning gewenst wordt, komt vrijwel overeen met het aantal keren dat er geen knelpunt wordt genoemd. 

Gewenste ondersteuning bij het samenstellen van toetsen voor het SE

havo (aantal keer genoemd)

vwo (aantal keer genoemd)

verzameling (toetsenbank) met geschikte opgaven voor schriftelijke toetsen1125
(leren omgaan met) de NVON-opgavenbank11
voorbeelden van practicumtoetsen en PO's23
scholing/instructie met betrekking tot het maken van toetsvragen, toetssamenstelling (toetsmatrijzen), andere toetsvormen en/of PTA's32
tijd om mondeling examen af te nemen met tweede examinator erbij11
voorbeelden bij nieuwe programma, wat gaat er veranderen?11
uitwisseling van toetsen 1
een fulltime secretaris/secretaresse 1
geen912