Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Enquête: het maken van schoolexamentoetsen

12-5-2015

​​Wie ze maakt en hoe vaak

De meeste docenten maken vaak of altijd hun SE-toetsen zelf. En dat gebeurt meestal in overleg met collega's uit de jaarlaag of de gehele bovenbouw. 

Ongeveer de helft van de docenten maakt elk jaar nieuwe toetsen en/of ververst toetsopgaven.

Vraag NNooit (%)

Soms (%)

Vaak (%)

Altijd (%)

Ontwikkelt u zelf SE-toetsen voor de eigen klassen?havo42573652
vwo671104048
Werkt u binnen een jaarlaag samen aan het ontwikkelen van SE-toetsen?havo4112203434
vwo6710242243
Werkt u in de bovenbouw samen aan het ontwikkelen van toetsen?havo417342237
vwo677331940

 

​​Hoe de toetsen worden gemaakt, waar de vragen vandaan komen

Docenten gebruiken soms een toetsmatrijs (zie toetsmatrijzen​​​​) voor het samenstellen van een SE-toets, maar bijna de helft van de docenten gebruikt die nooit. Meestal gaat het in overleg en ongeveer 40% laat de inhoud van de toets door de methode bepalen.

Hoe bepaalt u de inhoud van de toetsen (wat wordt wel gevraagd, wat niet)? NNooit (%)

Soms (%)

Altijd (%)

met een toetsmatrijshavo41444115
vwo67463716
in overleghavo41123949
vwo6773954

op gevoel

 

havo41204634
vwo67214633
wordt door de methode bepaaldhavo41154441
vwo67244036

 

Bronnen van opgaven

Als bron voor toetsopgaven worden oude examens het vaakst genoemd. De NVON-itembank wordt in 2013 nog niet veel gebruikt. Verder wordt er een aantal andere bronnen genoemd, onder andere de Biologie Olympiades.

Hoe worden de schriftelijke toetsen samengesteld?

havo (aantal keer genoemd)

vwo (aantal keer genoemd)

door zelf of samen met de vaksectie toetsopgaven te maken1623
door gebruik te maken van het aanbod van toetsopgaven die bij de methode geleverd worden1520
door gebruik te maken van toetsopgaven uit de NVON-itembank711
door gebruik te maken van toetsopgaven uit oude centrale examens2346
door gebruik te maken van eerdere opgaven die zijn afgenomen op school921
anders, nl …centrale commissie, olympiades, bioactueel

centrale commissie, olympiades, Campbell, Scientific American, Bionieuws, Belgische sites

 

Practicumtoetsen ​

Practicumtoetsen en/of praktische opdrachten worden vaak zelf gemaakt of uit diverse bronnen gehaald. Ook wordt vaker dan bij schriftelijke toetsen gebruikgemaakt van eerder gemaakte opdrachten.

​Hoe worden de practicumtoetsen en/of praktische opdrachten samengesteld?

havo (aantal keer genoemd)

vwo (aantal keer genoemd)

door zelf of samen met de vaksectie toetsen / opdrachten te maken2237
door gebruik te maken van het aanbod van toetsen / opdrachten die bij de methode geleverd worden1215
door gebruik te maken van toetsen / opdrachten uit andere bronnen2327
door gebruik te maken van toetsen / opdrachten die eerder zijn afgenomen op school1624
anders, nl …

i.s.m. TOA

 

i.s.m. TOA, van reizend DNA-lab, vrije keuze leerling

 

Revisie

Bijna alle docenten maken bij de revisie van vragen in meer of mindere mate gebruik van de ervaringen van hun leerlingen.

​Gebruikt u de ervaring van de leerlingen bij de revisie van de schoolexamens?N

Nooit  (%)

Soms (%)

Vaak (%)

Altijd (%)

havo405333825
vwo652284229

 

Correctievoorschriften

De meeste schoolexamens worden nagekeken met een vast correctievoorschrift, dat meestal (havo: 78-98%, vwo: 88-98%) van tevoren wordt gemaakt en regelmatig (soms: 73-74%, vaak: 17-20%) wordt bijgesteld.
De helft van de docenten maakt correctievoorschriften vaak of altijd in overleg met collega's (havo 52%, vwo 54%).

Worden de schoolexamens met een vast correctievoorschrift beoordeeld?havo  vwo
N

ja (%)

N

ja (%)

schriftelijke toetsen4010065100
onderdelen oude examens3610057100
mondelinge toetsen / presentaties door leerlingen26724283
practicumtoetsen34915496
praktische opdrachten39826390
posters23762989

​