Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Enquête: de inrichting van het schoolexamen

12-5-2015

​​​Uit de reacties op de vragenlijst over de inrichting van het schoolexamen biologie blijkt een grote spreiding in het aantal SE-onderdelen voor het vak biologie; bij havo ligt het gemiddelde op acht, bij vwo boven de negen.

​​Aantal SE-onderdelenN​SpreidingGemiddeld
havo513 - >108,0
vwo743 - >109,4


In welke le​erjaren

Slechts 10% (vwo) of 22% (havo) van de docenten neemt alleen SE-toetsen af in het examenjaar. De anderen dus ook in klas 5 en/of 4.

In welke leerjaren worden SE-toetsen afgenomen?

(% van antwoorden)

NIn klas 4 (%)In klas 5 (%)In klas 6 (%)
havo5178100 
vwo735090100


Rapportcijfers

Rapportcijfers van de voorexamenklassen worden op ongeveer de helft van de scholen als SE-cijfer meegerekend. Meestal voor niet meer dan 30%, maar soms wel tot meer dan 50% van het SE-cijfer.

​Tellen de eindrapportcijfers van de voorexamenklassen ook mee voor het SE?NRapportcijfer van klas 4 [en 5] (%)Alleen rapportcijfer van klas 5 (%)
havo4441 
vwo713415

 

Als u de rapportcijfers meetelt, hoe zwaar tellen die dan mee voor het SE-cijfer?N0-10% (%)11-20% (%)21-30% (%)31-40​% (%)41-50% (%)51-60% (%)
havo 421416662912
vwo 422414195--
vwo 5331512272418-

 

Informat​ie aan de kandidaten

De meeste docenten geven hun leerlingen oefentoetsen of voorbeelden van opdrachten.
Ook inzicht in de wijze van beoordelen en de scoretoekenning wordt door de meeste docenten gegeven.

Vraag NNooit (%)

Soms (%)

Vaak (%)

Altijd (%)

Geeft u uw leerlingen voorafgaand aan een schoolexamentoets / vaardighedenopdracht oefentoetsen of voorbeelden van opgaven die het niveau van de toets weerspiegelen?havo4017 83(ja)
vwo659 91(ja)
Hebben uw leerlingen vooraf inzicht in de wijze waarop de toets / hun prestatie beoordeeld zal worden?havo405154833
vwo65394840
Hebben uw leerlingen tijdens het maken van een schoolexamen inzicht in de scoretoekenning van de vragen?havo405151863
vwo653141172

 

Herkansingsmogelijkheden

De herkansingsregelingen zijn zeer divers, maar de regel één herkansing voor één vak per toetsperiode springt er sterk bovenuit. Alles herkansen is op slechts weinig scholen toegestaan. Praktisch werk komt vrijwel nooit (5-10%) voor herkansing in aanmerking. In vrijwel alle gevallen telt het hoogste cijfer, heel soms het cijfer van de herkansing.

​Hoeveel herkansingen krijgt een leerling bij u op school?

havo (aantal keer genoemd)

vwo (aantal keer genoemd)

elk SE-onderdeel mag herkanst worden21
schriftelijke toetsen mogen herkanst worden, andere toetsen niet23
één herkansing voor elk vak per toetsperiode22
één herkansing voor één vak per toetsperiode2531
twee herkansingen voor alle vakken samen per twee toetsperioden-1
één herkansing voor elk vak per schooljaar13
één herkansing voor één vak per schooljaar13
één herkansing voor elk vak voor de hele tweede fase-1
één herkansing voor alle vakken voor de hele tweede fase--
een herkansing voor een vak per toetsperiode plus een 'wildcard' aan het eind11

voorexamenklassen: één herkansing per periode (totaal vier);

examenklas: twee herkansingen in de examenklas periode 1, twee in periode 2

11
twee per periode11
twee herkansingen per jaar over alle vakken 1
twee maal twee herkansingen voor alle schriftelijke toetsen11
twee maal per jaar voor een vak11
drie herkansingen in 6 vwo-2
drie herkansingen per jaar, maximaal één per vak-1
drie herkansingen voor alle vakken per schooljaar13
vier herkansingen over alle vakken-1
vwo: vier schriftelijke toetsen per jaar, maximaal twee per toetsperiode, alleen als cijfer lager is dan 5,5; niet in laatste toetsweek-1
zes in totaal bij havo en zeven in totaal bij vwo over hele SE-periode voor alle vakken tezamen11
een herkansing per periode, dus vier herkansingen per jaar, behalve 4 vwo - die heeft twee herkansingen aan het eind van het jaar; daarbij mag maar één herkansing per vak, dus niet twee keer biologie-1
ingewikkelde regeling; afhankelijk van bodemcijfers en aantal toetsen per SE-periode, maximaal twee per periode1 
twee herkansingen voor alle vakken voor de hele tweede fase (geen praktische opdrachten, proeven of het pws) + een herexamen voor één van de volgende vakken: ANW, maatschappijleer, levensbeschouwing, KCV, wiskunde D11
van de drie toetsperiodes mogen de leerlingen in eerste en tweede periode twee vakken herkansen, praktische opdrachten kunnen niet herkanst worden-1