Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Enquête: de gebruikte toetsvormen

12-5-2015

​De antwoorden op de vraag naar de gebruikte toetsvormen kunnen verschillend gelezen worden. Als 70% van de havodocenten zegt altijd van schriftelijke toetsen gebruik te maken, kan dat betekenen dat die docenten alleen maar schriftelijke toetsen gebruiken of dat ze altijd in het scala van toetsvormen ook schriftelijke toetsen gebruiken. Hoewel de vraag bedoeld was in de laatste betekenis, kan het zijn dat sommige respondenten hem in de eerste betekenis beantwoord hebben. Want het is wel te verwachten dat alle docenten in hun SE gebruikmaken van schriftelijke toetsen, naast andere toetsvormen.

Praktische opdrachten worden ook veel gebruikt, maar practicumtoeten, posters en mondelinge toetsen komen aanzienlijk minder vaak voor.

Welke toetsvormen gebruikt u voor het schoolexamen en hoe vaak? NNooit (%)Weinig (%) Regelmatig (%)Altijd (%)
Schriftelijke toetshavo44--3070
vwo71--4159

Mondelinge toets (ook presentaties e.d.)

havo44483977
vwo71493768

Practicumtoets (1-2 lesuren, in de klas)

havo4423251636
vwo7130381320

Praktische  opdracht (>2 lesuren, ook buiten de les)

havo445391145
vwo718442028

Posters (maken en/of verdedigen)

havo445030182
vwo71583166

 

Hoe zwaar tel​​t praktisch werk mee?

Praktisch werk of presentaties tellen meestal voor niet meer dan 20% mee voor het SE-cijfer, soms echter tot 30 of wel 40%. 

Als u deze toetsvorm gebruikt, hoe zwaar telt die dan mee voor het SE-cijfer? N0-10% (%)11-20% (%)21-30% (%)31-40% (%)

Mondelinge toets (ook presentaties e.d.)

havo2195-5-
vwo33946--

Practicumtoets (1-2 lesuren, in de klas)

havo32385633
vwo46375013-

Praktische  opdracht (>2 lesuren, ook buiten de les)

havo404338183
vwo623947113

Posters (maken en/of verdedigen)

havo20100---
vwo28964--