Sector
 • Vwo bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
 • Biologie
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Schoolexamen

Checklist voor het SE

29-11-2016

Bij het vormgeven en uitvoeren van het schoolexamen komen heel wat overwegingen en keuzes kijken. Vaak worden keuzes impliciet gemaakt en is het goed eens expliciet bij de overwegingen ervoor stil te staan. Voor uzelf, in de sectie of schoolbreed.
Om u daarbij van dienst te zijn heeft SLO een checklist ontwikkeld.

Die checklist voert u langs alle belangrijke vragen rond de inrichting en uitvoering van het schoolexamen. Zoals:

 • Is er een visie van school en sectie op onderwijs en toetsing en afspraken die daaruit voortvloeien?
 • Heeft u genoeg kennis van regelgeving rond examenprogramma en schoolexamens?
 • Welke keuzes m.b.t. spreiding van de toetsen over de leerjaren maakt u?
 • Welke keuzes m.b.t. inhoud, vorm en weging van de verschillende schoolexamenonderdelen maakt u?
 • Hoe is de samenwerking rond het SE binnen en buiten de sectie biologie?

De output van de checklist is een handzame lijst met aandachtspunten op die u met uw sectie en/of schoolleiding kunt bespreken en in daden kunt omzetten.