Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Kwaliteit van het schoolexamen

21-1-2016

​​​​​​​​​​​​​Dat schoolexamens voldoende kwaliteit moeten hebben, is vanzelfsprekend. Maar hoe realiseer je dat?​​

Criter​ia

Er bestaan algemene criteria voor de kwaliteit van toetsen en (school)examens. Een aantal daarvan komen bij het maken van schoolexamens aan de orde.

Vergelijkin​g

Een andere manier om te kijken hoe goed u het doet, is het vergelijken van uw praktijk met die van anderen. In de resultaten van een enquête onder biologiedocenten kunt u lezen welke keuzes uw collega's maken bij hun schoolexamens.

Kwal​iteitszorg

U kunt ook samen met collega's (van binnen of buiten de school) actief de kenmerken van uw schoolexamens onder de loep nemen. Daarover kunt u meer lezen bij kwaliteitszorg schoolexamen.