Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Voorbeelden van PTA's

19-5-2015

​​​​​​​​​​​​​​Hiernaast zijn verschillende voorbeelden van PTA's te downloaden. Samen geven ze iets van de grote diversiteit weer zoals die in de praktijk gegroeid is.
De voorbeelden 1 t/m 4 zijn aangeleverd door biologiedocenten die deelnamen aan het SLO-project Kwaliteitsborging Schoolexamens schooljaar 2012-2013. Voorbeeld 5 is afkomstig van het IJburgcollege te Amsterdam. 
Als service voor hun gebruikers hebben de uitgevers van de twee meest gebruikte biologiemethodes, Nectar en Biologie voor Jou, ook voorbeelden van PTA's gemaakt.

Kenmerken​


VoorbeeldGeschreven voorLeer​​stof­Weging voor SEWeging voor overgangOverige infoVormgeving
PTA voorbeeld 1

Eén groep in een leerjaar (4H)

Verwijzingen naar boek;

Korte aanduidingen van PO's ('practicum' of 'presentatie')

Percentage per toets aangegevenPercentage per toets aangegevenSoort toets, tijdsduur, planning, herkans-
baarheid, hulpmiddelen
Eén tabel
PTA voorbeeld 2Alle groepen in hetzelfde schooljaar (4, 5 en 6V)

Verwijzingen naar boek;

Namen van PO's (bijv. 'pissebedden')

Biologie Olympiade

Percentage per toets voor leerjaren samenPercentage van voortgangs-
toeten en SE-resultaten per schooljaar aangegeven
Soort toets, tijdsduur, planning, studielast, wat te doen bij afwezigheidBeschrijving per soort toets per jaar
PTA voorbeeld 3 Alle groepen in hetzelfde schooljaar (4, 5 en 6V)

Verwijzingen naar boek;

Namen van PO's (bijv. 'microscopie')

Gewicht per toets aangegeven
(1 of 2)
Niet vermeldTijdsduur, planning, herkans-
baarheid
Tabel per groep
PTA voorbeeld 4 Eén groep in opvolgende leerjaren
(4, 5 en 6V)

Verwijzingen naar boek per lesperiode en SE-toets;

Inhoud voortgangs-
toetsen wordt 'nader opgegeven';

Korte omschrijvingen van één PO (van de twee)

Percentage per toets aangegevenPercentage per toets voor perioderapport aangegevenSoort toets (afkortingen zonder uitleg), tijdsduur, planning, hulpmiddelenBeschrijving per periode, overzicht weging aan het eind
PTA voorbeeld 5​​Eén groep in een leerjaar (4H)​​Verwijzingen naar gebruikte lesmodules​​Weegfactor per toets(totaal 12), gewogen gemiddelde is 50% van SE-cijfer​Gewogen gemiddelde is jaarcijfer​Wijze van toetsing, tijdsduur, herkansing​Eén tabel
NectarAlle leerjaren van H en VVerwijzingen naar het boek, ook de te herhalen delenPercentage per toets en voor gemiddeld PO-cijferNiet vermeldSoort toets (impliciet, SE = schriftelijke toets)Tabel per leerjaar

Biologie voor jou

Alle leerjaren van H en V

Verwijzingen naar het boek en naar de subdomeinen van het examen-
programma
Percentage per toets en voor PO-cijfer
Niet vermeld
Voorschriften en overwegingen bij het PTA, soort toets, tijdsduur, planning, herkansbaarheid
Tabel per schooltype, ingedeeld per leerjaar