Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen

Inrichting van het vak op school

12-5-2015

De opbouw van het PTA qua inhoud, volgorde en toetsvormen hangt uiteraard in hoge mate samen met de inhoud, volgorde en werkvormen van het biologieonderwijs op de school. Als er veel aandacht besteed wordt aan praktische vaardigheden, ligt het opnemen van een praktisch schoolexamen in het PTA voor de hand. 

De inrichting van het PTA zal dan ook mede bepaald worden door:

  • de lesmethode die de leerlingen gebruiken, de overige informatiebronnen (zoals BINAS of Biodata) en eventueel niet-methodegebonden lesmateriaal;
  • de beschikbare practicumfaciliteiten en TOA-ondersteuning.‚Äč